MAKARY GÓRZYŃSKI

I N S T Y T U C J E


INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSTYETU WARSZAWSKIEGO


STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI


TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI


KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK


COLLEGIUM INVISIBILE


FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ


INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH


DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ


NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE


WISSENSCHAFTSKOLLEG ZU BERLINH I S T O R I A  A R C H I T E K T U R Y


SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS


EUROPEAN ARCHITECTURAL HISTORY NETWORK


MUZEUM ARCHITEKTURY


FUNDACJA ARCHITEKTURY


ARCHITEKTURA PRZEDWOJENNEJ WARSZAWYB A Z Y  D A N Y C H  I  R E P O Z Y T O R I A


ARCHIVE.ORG


FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH


EUROPEANA


U.S. LIBRARY OF CONGRESS


GOOGLE BOOKS


PORADNIK IHS-UW - ODNOŚNIKI DLA HISTORYKÓW SZTUKI


SKYSCRAPERCITY FORUMS


BAZY ZDJĘĆ: FOTOPOLSKA / SZUKAMY POLSKIO P E N  A C C E S S,  O P E N  S T U D Y


PRZEWODNIK PO OTWARTEJ NAUCE


MiT OPENCOURSEWARE


COURSERAKonstelacja

W ramach Konstelacji zapraszam do podróży przez świat nauki, historii architektury I metod zdobywania wiedzy.


Dostęp do globalnej wymiany danych, inspiracji i metod tworzenia nauki stanowi dziś

jedną z najbardziej fascynujących perspektyw rozwoju humanistyki.MakaryGorzynski

makarygorzynski@gmail.com