MAKARY GÓRZYŃSKI

I N S T Y T U C J E


UNIWERSYTET KALISKI IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO


INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSTYETU WARSZAWSKIEGO


STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI


TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI


KALISKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK


COLLEGIUM INVISIBILE


FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ


INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH


DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ


NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE


WISSENSCHAFTSKOLLEG ZU BERLINH I S T O R I A  A R C H I T E K T U R Y


SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS


EUROPEAN ARCHITECTURAL HISTORY NETWORK


MUZEUM ARCHITEKTURY


FUNDACJA ARCHITEKTURY


ARCHITEKTURA PRZEDWOJENNEJ WARSZAWYB A Z Y  D A N Y C H  I  R E P O Z Y T O R I A


ARCHIVE.ORG


FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH


EUROPEANA


U.S. LIBRARY OF CONGRESS


GOOGLE BOOKS


PORADNIK IHS-UW - ODNOŚNIKI DLA HISTORYKÓW SZTUKI


SKYSCRAPERCITY FORUMS


BAZY ZDJĘĆ: FOTOPOLSKA / SZUKAMY POLSKIO P E N  A C C E S S,  O P E N  S T U D Y


PRZEWODNIK PO OTWARTEJ NAUCE


MiT OPENCOURSEWARE


COURSERAKonstelacja

W ramach Konstelacji zapraszam do podróży przez świat nauki, historii architektury I metod zdobywania wiedzy.


Dostęp do globalnej wymiany danych, inspiracji i metod tworzenia nauki stanowi dziś

jedną z najbardziej fascynujących perspektyw rozwoju humanistyki.MakaryGorzynski

makarygorzynski@gmail.com