MAKARY GÓRZYŃSKI

Zaproszenie do podróży

  Architektura jest historią codzienności

Jestem historykiem architektury i budowy miast, doktorem nauk

 humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, absolwentem  Uniwersytetu Warszawskiego, pracownikiem  Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.  Zapraszam do zwiedzania strony, lektury tekstów i skorzystania z biblioteki projektów.

Makary Górzyński  

”..analiza dzieła sztuki czy zjawiska kulturowego, będących wyrazem wielowymiarowej myśli ludzkiej, nigdy nie może zostać uznana
za ostateczną. Kazdy z nas, każde pokolenie i każda kultura może dokonywać reinterpretacji dzieł sztuki i odnajdywać ich nowe znaczenia. (...) kiedy mówimy o analizie przeszłości czy praktyk kulturowych,
nie poruszamy się w kategorii prawdy czy fałszu, ale wnikliwości patrzenia.”


Anne D’Alleva, Metody I teorie  historii sztuki, Kraków 2008, s. 15.

Model otwartej nauki

“...nauka polska ciągle tkwi w starym, modernistycznym modelu komunikacyjnym, w którym obowiązywał klarowny podział pracy: uczeni prowadzą badania, których wyniki komunikują za pomocą wyspecjalizowanych kanałów, jak recenzowane czasopisma naukowe i konferencje. Upowszechnianie wyników badań
to domena innej specjalności, popularyzacji, którą zajmują
się profesjonaliści-dziennikarze i mający zbyt dużo czasu naukowcy (w domyśle: ci, którzy już niczego nie osiągną
w nauce). Model ten jest niezwykle trwały.“


Edwin Bendyk, Wiedza dla wszystkich?, w: Przewodnik po otwartej nauce, Warszawa 2009, s. 13-14.

Designed with

CV

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 8 września 2023. Est. 2013.

Dossier (ENG) Portfolio